Komen de afgebeelde profielkleuren en glassoorten overeen met het orgineel?

Naar Boven